Giống Cây nhãn tím

Liên hệ

Đăng Long xin lần lượt giới thiệu với các bạn một số thông tin về giống cây mà vườn đang có:

Giống Cây nhãn tím

Khoảng cách trồng 4×4.5m hoặc 4.5x5m cho trái váo tháng 6 và tháng 12 (2 vụ)

Trong những năm gần đây trên thị trường có xuất hiện một giống nhãn mới rất độc đáo là giống nhãn tím.